CHI DAO DIEU HANH - CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?77
1121832

Phân công Ban Giám đốc

Quyết định số 359/QĐ-TT ngày 24/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 24/7/2017)
Quyết định số 359/QĐ-TT ngày 24/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Quyết định số 106/QĐ-TT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 9/3/2017)
Quyết định số 106/QĐ-TT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/4/2016 của Giám đốc Trung tâm về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 5/4/2016)
Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/4/2016 của Giám đốc Trung tâm về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Quyết định số 153/QĐ-TT ngày 15/4/2015 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 15/4/2015)
Quyết định số 153/QĐ-TT ngày 15/4/2015 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Công văn số 384-CV/ĐUB về việc phúc đáp công văn của Đảng ủy Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 9/9/2014)
Công văn số 384-CV/ĐUB về việc phúc đáp công văn của Đảng ủy Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ

Quyết định số 3979/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
(Cập nhật ngày: 6/10/2016)
Quyết định số 3979/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
Thông báo số 310/TB-BCT về việc tạm thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
(Cập nhật ngày: 9/9/2014)
Thông báo số 310/TB-BCT về việc tạm thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
(Cập nhật ngày: 30/9/2013)
Quyết định phân công nhiệm vụ ban lãnh đạo Bộ Công Thương

Giao ban Trung tâm

Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 22/5/2017
(Cập nhật ngày: 26/5/2017)
Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 22/5/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 8/5/2017
(Cập nhật ngày: 12/5/2017)
Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 8/5/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 28/3/2017
(Cập nhật ngày: 17/4/2017)
Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 28/3/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 14/3/2017
(Cập nhật ngày: 21/3/2017)
Thông báo Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 14/3/2017
THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 13/2/2017
(Cập nhật ngày: 16/2/2017)
THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Phạm Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 13/2/2017

Giao ban Bộ Công thương

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 28 tháng 8 năm 2017
(Cập nhật ngày: 31/8/2017)
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 28 tháng 8 năm 2017
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 24 tháng 7 năm 2017
(Cập nhật ngày: 31/7/2017)
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 24 tháng 7 năm 2017
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 27 tháng 3 năm 2017
(Cập nhật ngày: 30/3/2017)
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 27 tháng 3 năm 2017
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 06 tháng 03 năm 2017
(Cập nhật ngày: 10/3/2017)
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 06 tháng 03 năm 2017
THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 20 tháng 02 năm 2017
(Cập nhật ngày: 23/2/2017)
THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 20 tháng 02 năm 2017

Quy chế

(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 213/QĐ-TT về việc Ban hành Quy định góp ý, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ không thường xuyên
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 273/QĐ-TT về việc Ban hành Quy chế xét tuyển viên chức của Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 188/QĐ-TT ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại về việc Ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 2385/QĐ-BCT ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 306/QĐ-TT ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Giám đốc Trung tâm ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Thông tin khác

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Trung tâm năm 2015
(Cập nhật ngày: 3/2/2016)
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Trung tâm năm 2015
Quyết định số 18/QĐ-TT ngày 13/01/2015 về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2014
(Cập nhật ngày: 17/3/2015)
Quyết định số 18/QĐ-TT ngày 13/01/2015 về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2014
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc