NHIEM VU BGD TRUNG TAM - NHIỆM VỤ BGĐ TRUNG TÂM
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?75
1087233

Phân công Ban Giám đốc

Quyết định số 359/QĐ-TT ngày 24/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 24/7/2017)
Quyết định số 359/QĐ-TT ngày 24/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Quyết định số 106/QĐ-TT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 9/3/2017)
Quyết định số 106/QĐ-TT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/4/2016 của Giám đốc Trung tâm về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 5/4/2016)
Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/4/2016 của Giám đốc Trung tâm về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Quyết định số 153/QĐ-TT ngày 15/4/2015 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 15/4/2015)
Quyết định số 153/QĐ-TT ngày 15/4/2015 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Công văn số 384-CV/ĐUB về việc phúc đáp công văn của Đảng ủy Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 9/9/2014)
Công văn số 384-CV/ĐUB về việc phúc đáp công văn của Đảng ủy Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Trung tâm
(Cập nhật ngày: 4/9/2014)
Căn cứ Quyết định số 7806/QĐ-BCT ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao Phụ trách Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Thông báo số 263/TB-TT ngày 29/5/2014 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 29/5/2014)
Thông báo số 263/TB-TT ngày 29/5/2014 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Công văn số 22/TT-TCKT ngày 14/01/2014 về việc thực hiện chế độ kế toán
(Cập nhật ngày: 14/1/2014)
Theo quy định của Nhà nước, Phòng Kế toán Trung tâm đề nghị các đơn vị trực thuộc Trung tâm khẩn trương thực hiện và gửi bản xác nhận công nợ phải thu, phải trả về Phòng Tài chính - Kế toán trước ngày 17/01/2013.
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Căn cứ Quyết định 2445/QĐ-BCT ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc