Công văn số 22/TT-TCKT ngày 14/01/2014 về việc thực hiện chế độ kế toán
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?59
1087216

Phân công Ban Giám đốc

(Cập nhật ngày: 14/1/2014)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN

CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

 

Số: 22/TT-TCKT

 

Về việc thực hiện chế độ kế toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 14  tháng 01 năm 2014

 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm

 

         Theo quy định của Nhà nước, Phòng Kế toán Trung tâm đề nghị các đơn vị trực thuộc Trung tâm khẩn trương thực hiện và gửi bản xác nhận công nợ phải thu, phải trả về Phòng Tài chính - Kế toán trước ngày 17/01/2013.

         Sau thời gian trên đơn vị nào chưa thực hiện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và các cơ quan chức năng liên quan.

         Phòng Tài chính - Kế toán đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

        

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Thuý Hằng

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                           

 

Các tin đã đăng
Trang1
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc