QUY CHE - QUY CHẾ
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?72
1087229

Quy chế

(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 213/QĐ-TT về việc Ban hành Quy định góp ý, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ không thường xuyên
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 273/QĐ-TT về việc Ban hành Quy chế xét tuyển viên chức của Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 188/QĐ-TT ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại về việc Ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 2385/QĐ-BCT ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 306/QĐ-TT ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Giám đốc Trung tâm ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số: 69 /QĐ-TT ngày 24/02/2011 về Ban hành Quy chế thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và thông tin, dự báo vĩ mô phục vụ quản lý Nhà nước
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quy chế quản lý và thực hiện các nhiệm vụ về KHCN và nhiệm vụ thông tin dự báo
(Cập nhật ngày: 10/10/2013)
Quyết định số 288/QĐ-TT ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm.
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc