Thông báo về việc hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?11
1088851

Đoàn thanh niên

(Cập nhật ngày: 14/10/2013)
ĐOÀN TN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRUNG TÂM THÔNG TIN
CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

THÔNG BÁO

(Về việc hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện)

 

Kính gửi:

      - Các đơn vị trực thuộc trong cơ quan

 
Nhằm thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015”. BCH Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại hưởng ứng phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn cơ quan; Chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 14h ngày 27 tháng 06 năm 2013

Địa điểm: Tại 2 địa điểm làm việc của cơ quan

Hình thức: Dán Áp-phích khổ A3 tại các Phòng ban trong cơ quan

Để hưởng ứng phong trào đạt hiệu quả cao, BCH Đoàn thanh niên Trung Tâm đề nghị các Phòng ban trong cơ quan tạo điện kiện giúp đỡ.

 
                                                                                          
T/M BCH ĐOÀN TN TRUNG TÂM

Bí Thư

 

 
Phạm Văn Thắng


Các tin đã đăng
Trang1
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc