CHUC NANG, NHIEM VU - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?61
1121804

Chức năng, nhiệm vụ

Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/4/2016 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
(Cập nhật ngày: 8/4/2016)
Quyết định số 145/QĐ-TT ngày 05/4/2016 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Quyết định số 7689/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quyết định số 2445/QĐ-BCT
(Cập nhật ngày: 30/7/2015)
Quyết định số 7689/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quyết định số 2445/QĐ-BCT
(Cập nhật ngày: 5/9/2013)
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc