Về việc phối hợp công tác trong việc di chuyển trụ sở
Lịch công tác quan trọng
Thông báo quan trọng
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến website chúng tôi qua hình thức nào sau đây?45
1087201

Tin từ Trung Tâm Thông Tin

(Cập nhật ngày: 19/6/2014)

TRUNG TÂM THÔNG TIN

CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

VĂN PHÒNG

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội,  ngày 19 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

 

- Trung tâm Tích hợp thông tin và Thống kê;

- Các đơn vị thuộc Trung tâm.

 

          Căn cứ Quyết định số 4201/QĐ-BCT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bố trí, sắp xếp diện tích làm việc cho một số đơn vị thuộc Bộ; Thông báo kết luận số 228a/TB-BCT ngày 27/5/2014 của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa tại buổi làm việc với các đơn vị được bố trí diện tích làm việc tại tòa nhà trụ sở Cơ quan Bộ trên đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội;

          Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm tại Thông báo kết luận số 281/TB-TT ngày 06/6/2014; ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm tại hội nghị giao ban ngày 16/6/2014; để đảm bảo hoạt động của các đơn vị khi di chuyển lên trụ sở mới, Văn phòng đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung công việc như sau:

          1. Trung tâm Tích hợp thông tin và Thống kê:

          - Làm việc với Công ty Cổ phần Viễn thông CMC để kéo đường truyền mạng internet tại trụ sở mới (đến tầng 5, tầng 6 của toà nhà);

          - Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường truyền mạng internet, điện thoại đến các phòng thuộc Ban Giám đốc, Văn phòng, Tài chính - Kế toán Trung tâm; tổng hợp nhu cầu của các đơn vị khác để thống nhất, lắp đặt hệ thống đường truyền đến từng đơn vị.

          2. Các đơn vị:

          - Chủ động dịch chuyển (hoặc chấm dứt hợp đồng) mạng viễn thông hiện tại của đơn vị đến trụ sở mới; rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mạng viễn thông hiện đang sử dụng của đơn vị để có kế hoạch dịch chuyển:

          + Trường hợp đơn vị đăng ký sử dụng viễn thông đứng tên Trung tâm, đề nghị gửi Văn phòng Trung tâm để tổng hợp và thực hiện các thủ tục dịch chuyển (hoặc chấm dứt theo nhu cầu); thời hạn: trước ngày 24/6/2014;

          + Nếu đơn vị ký hợp đồng với nhà cung cấp (cá nhân), đơn vị chủ động dịch chuyển hoặc chấm dứt hợp đồng viễn thông;

          + Trường hợp đơn vị đang sử dụng mạng viễn thông của VNPT, nếu dịch chuyển sẽ sử dụng đường truyền sẵn có của tòa nhà đến đầu tầng 5, tầng 6 do nhà cung cấp đã lắp đặt.

          Văn phòng sẽ phối hợp các đơn vị, Trung tâm Tích hợp thông tin và Thống kê để thống nhất 01 đường truyền mạng viễn thông sử dụng chung triển khai đến tầng 5, tầng 6 và chia tách đến từng đơn vị;

          - Gửi thiết kế hệ thống cửa ra vào, cửa sổ,.. các vách ngăn của đơn vị tại trụ sở mới trên cơ sở bản vẽ phân chia diện tích đã được thông qua để Văn phòng tổng hợp, thống nhất trước khi đơn vị thi công;

          - Phối hợp các đơn vị liền kề tại vị trí được phân chia để lắp đặt hệ thống vách ngăn cho phù hợp, đảm bảo mỹ quan và tiết kiện tối đa chi phí. Riêng hệ thống vách ngăn giữa khối các đơn vị và hành lang, yêu cầu phải theo thiết kế chung đảm bảo thống nhất và đồng bộ.

          Văn phòng Trung tâm sẽ thông báo kế hoạch dịch chuyển các dịch vụ viễn thông, lắp đặt, di chuyển để các đơn vị có cơ sở triển khai thi công sau khi có mặt bằng và đủ các điều kiện liên quan khác; đảm bảo hoạt động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công việc các đơn vị khi di chuyển trụ sở toàn Trung tâm.    

Nơi nhận:

- Như trên;

- PGĐ TT Phạm Hưng (để b/c);

- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Lân

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.8262316 - 043.9393360 | Fax: 043.9349177 | Email: ttthongtin@moit.gov.vn, vanphongvitic@gmail.com
@ Bản quyền thuộc VITIC 2013
tu bep san xuat noi that may dong phuc thiet bi be boi thiet bi be boi tu bep may dong phuc cong so may dong phuc