Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 97/2010/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Phạm Sỹ Danh - Thứ Trưởng
Ngày ban hành: 7/6/2010
Ngày hiệu lực: 7/6/2010