Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 91/2011/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: N/A
Ngày ban hành: 20/6/2011
Ngày hiệu lực: 4/8/2011