Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 11/2011/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 30/3/2011
Ngày hiệu lực: 30/3/2011