Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 11/ 2011/TT-BCT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 30/3/2011
Ngày hiệu lực: 30/3/2011