Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 3089/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 24/6/2011
Ngày hiệu lực: 30/3/2011