Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 2412/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: N/A
Ngày ban hành: 17/5/2011
Ngày hiệu lực: 17/5/2011