Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 63/2011/NĐ-BCT
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: N/A
Ngày ban hành: 28/7/2011
Ngày hiệu lực: 20/9/2011