Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 389/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 11/1/2014
Ngày hiệu lực: 11/1/2014