Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 01/2014/TT-BCT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/1/2014
Ngày hiệu lực: 15/1/2014