Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 04/2014/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 2/1/2014
Ngày hiệu lực: 2/1/2014