Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 1650/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng
Ngày ban hành: 7/12/2011
Ngày hiệu lực: 7/12/2011