Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 8258/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 15/9/2014
Ngày hiệu lực: 15/9/2014