Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 8044/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 10/9/2014
Ngày hiệu lực: 10/9/2014