Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 84/2014/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/9/2014
Ngày hiệu lực: 1/11/2014