Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 13181/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 1/12/2015
Ngày hiệu lực: 1/12/2015