Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 44-TB-VPĐUB
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Nguyễn Hoàng Lan - Chánh VP
Ngày ban hành: 10/3/2011
Ngày hiệu lực: 10/3/2011