Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 228/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 4/2/2016
Ngày hiệu lực: 4/2/2016