Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 641-CV.ĐUB
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: N/A
Ngày ban hành: 25/11/2010
Ngày hiệu lực: 25/11/2010