Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: CV-641-maubaocao
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: N/A
Ngày ban hành: 12/3/2014
Ngày hiệu lực: 20/3/2014