Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 110-KH.BCSĐ
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Vũ Huy Hoàng - Bí thư
Ngày ban hành: 14/12/2010
Ngày hiệu lực: 14/12/2010