Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 37-HD.VPTW
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Nguyễn Hoàng Lan - Chánh VP
Ngày ban hành: 20/12/2010
Ngày hiệu lực: 20/12/2010