Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 342-QĐ.TW
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Nguyễn Hoàng Lan
Ngày ban hành: 28/12/2010
Ngày hiệu lực: 28/12/2010