Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 10/2011/TT-BTC
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Người ký: Phạm Sỹ Danh - Thứ trưởng
Ngày ban hành: 11/10/2013
Ngày hiệu lực: 11/10/2013