Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 247-CV.ĐUB
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Đào Văn Hải
Ngày ban hành: 13/6/2011
Ngày hiệu lực: 13/6/2011