Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 265-TB.ĐUB
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Lê Thanh Đua
Ngày ban hành: 27/6/2011
Ngày hiệu lực: 27/6/2011