Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 14-CV/UBKT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Lê Thanh Đua
Ngày ban hành: 18/7/2011
Ngày hiệu lực: 18/7/2011