Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 416-CV/ĐUB
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Lê Thanh Đua
Ngày ban hành: 11/10/2011
Ngày hiệu lực: 11/10/2011