Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 17 -CV/UBKT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Lê Thanh Đua
Ngày ban hành: 16/9/2011
Ngày hiệu lực: 16/9/2011