Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 13/2011/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng
Ngày ban hành: 2/8/2011
Ngày hiệu lực: 2/8/2011