Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 944-CV/VPTW/nb
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Nguyễn Hoàng Lan
Ngày ban hành: 2/11/2011
Ngày hiệu lực: 2/11/2011