Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 03-CT/ĐUK
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Lê Thanh Đua
Ngày ban hành: 10/11/2011
Ngày hiệu lực: 10/11/2011