Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 09-CT/TW
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Lê Thanh Đua
Ngày ban hành: 1/12/2011
Ngày hiệu lực: 1/12/2011