Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 52/CV-ĐUB
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Lê Thanh Đua
Ngày ban hành: 2/2/2012
Ngày hiệu lực: 2/2/2012