Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 71-TB/TW
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Đảng ủy cấp trên
Người ký: Nguyễn Hoàng Lan
Ngày ban hành: 12/1/2012
Ngày hiệu lực: 12/1/2012