Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 88/2011/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Trần Văn Hiếu - Thứ Trưởng
Ngày ban hành: 11/10/2013
Ngày hiệu lực: 11/10/2013