Thông tin tóm tắt tài liệu
Số hiệu văn bản: 39/2011/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ Tướng
Ngày ban hành: 11/10/2013
Ngày hiệu lực: 11/10/2013